سلسله مطالب من 5

من وخدا

* گفتم:خدایا ازهمه دلگیرم!

   گفت:حتی ازمن؟

* گفتم:خدایا دلم را ربودند!

   گفت:پیش از من؟ 

* گفتم:خدایا چقدر دوری!

   گفت:تو یا من؟

* گفتم:خدایا تنهاترینم!

   گفت:پس من؟

* گفتم:خدایاکمک خواستم!

   گفت:از غیر من؟

* گفتم:خدایا دوستت دارم!

   گفت:بیش از من؟

* گفتم:خدایا اینقدر نگو من!

   گفت:من توام تو من!

/ 5 نظر / 9 بازدید
سارا

خیلی عالی بود. ممنون

مریم

سلام مهدی خدا برای من نهایته قدرته همین ممنون از این که میای سراغم و نظر میدی کلمات برای من فقط یه ابزارن اما اصل زندگی من خارج از این کلماته . توهم آینده منو میترسونه.

یهدا

[لبخند]