شب در چشمان من است
به سیاهی چشمهایم نگاه کن
روز در چشمان من است
به سفیدی چشمهایم نگاه کن
شب و روز در چشمان من است
به چشمهای من نگاه کن
چشم اگر فرو بندم
جهانی در ظلمات فرو خواهد رفت

 

..زنده یاد حسین پناهی ..

/ 6 نظر / 14 بازدید
بالالایکا

مرسی مهدی کاکا. هم برا حسین پناهی و هم سی صدای مریم. دمت ... پنجشنبه داریم میایم . برا قلیه میگوی رستوران پاکستانیاو عکس گرفتن از بلما.

تاج بندگی

سلام نه خسته کجاین شما ؟ یادی از ما نمیکنید

عاطفه

عمریست كه از حضور او جا ماندیم در غربت سرد خویش تنها ماندیم او منتظر است تا كه ما برگردیم ماییم كه در غیبت كبری ماندیم اللهم عجل لولیک الفرج [گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل] ســــــــــــــــلام بایک آپ جدید و مخصوص در خدمتتون هستم ، زود بیاینا. یاعـــــــــــــــلی [بدرود]

آیه

[گل] او میآید اگر ما بخاهیم