/ 4 نظر / 63 بازدید
نازبانو

گر چه میدونم که آب و هوای جنوب این روزها خوب نیست اما دلم میخواد بهتون بگم سال نو مبارک[گل]

نخل جنوب

فراموشم کردی جمله یادگاری: فراموشم نکن *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ABADAN▒▓▒▒▓░ABADAN *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• نخل جنوب........................................... آبادان *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ABADAN▒▓▒▒▓░ABADAN *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• نخل جنوب........................................... آبادان *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• ABADAN▒▓▒▒▓░ABADAN *•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.•*´¨`*•.¸¸.• نخل جنوب........................................... آبادان

تاج بندگی

سلام سال نومبارک بیشتر موقع ها به وبتون سر میزنم اما نظر ارسال نمیشه [گل]