سلسله مطالب من 4

شعری که به علیرضا پسرم تو مهد یاد دادن

شیطون زشت و ناقولا شیطان

دمی داره به این هوا  شیطان

گول میزنه بچه هارو  دروغگو

پاک میکنه خوبی هارو  افسوس 

چه جوری بیرونش کنیم  متفکر

ازخودمون دورش کنیم   بامن حرف نزن

دمش رو پیدا میکنیم   نیشخند

اعذوبالله میکنیم   قهر 

 

 

/ 5 نظر / 20 بازدید
...

این عکس پسرتونه؟؟؟ خیلی شیرینه[ماچ]

نازبانو

شما هم که مثل من و پیکاسو کودکی کردید امروز [لبخند]چه شعر خوبی بود تکمیل کننده ی یک روز خوب که من کودکی کردم[گل]

م.ف.

خدا حفظش کنه براتون...حالا دم شیطونو از کجا پیدا کنن بچه های معصوم...

یهدا

نازی...[ماچ]