این جایم
بر تلی از خاکستر
پا بر تیغ می کشم
و به فریب هر صدای دور
دستمال سرخ دلم را تکان میدهم

از زنده یاد حسین پناهی

/ 0 نظر / 12 بازدید